Türkiye Gündemi

Giyilebilir teknoloji şirketi Thread in Motion’dan yeni Endüstri 5.0 çözümleri: Vega ve Vega-X

Türkiye’nin lider IIOT (Endüstriyel Nesnelerin Interneti) şirketi Thread in Motion, pazara yeni sunduğu uçtan uca Endüstri 5.0 çözümleri ile giyilebilir teknolojiler alanında hedeflerini büyüttü. “Mümkün olanın ötesine geçmeye hazır mısınız?” mottosu ile yeni ürünlerini tanıtan ve şirket hedeflerini aktaran Thread in Motion’ın kurucu ortağı ve CEO’su Kadir Demircioğlu TIM olarak şirketlerin Endüstri 5.0 dönüşüm sürecindeki rolünü anlattı. Yeni ürünleri Vega, Vega-X ve CONWO ile yüzde yüz yerli bir şirket olarak ülke sınırlarını aşarak dünya genelinde büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Demircioğlu yakın gelecekte şirket değerlemesini artırarak Türkiye’nin Unicorn’larından biri olmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’nin giyilebilir teknolojiler alanında faaliyet gösteren lider Endüstriyel Nesnelerin Interneti şirketi Thread in Motion (TIM), işletmelere yönelik sunduğu yenilikçi çözümleri ile dikkat çekiyor. 2016 yılında iletken ipliklerle başlayan bir girişim olarak yola çıkan ve yenilikçi giyilebilir teknoloji ürünleri ve tamamlayıcı akıllı yazılım çözümleriyle bugün 35 ülkede 30’un üzerinde global müşteriye ulaşan Thread in Motion’ın kurucu ortağı ve CEO’su Kadir Demircioğlu, “Mümkün olanın ötesine geçmeye hazır mısınız?” mottosuyla hızla büyüyen müşteri tabanına ve endüstriyel ortaklara yaptığı katkıları anlattı.

Kadir Demircioğlu ve Rahim Öner tarafından, ilk olarak, akıllı bir kumaş ve bu kumaşın kullanıldığı akıllı bir ceketin üretimiyle bir start-up olarak başlayan Thread in Motion, endüstri alanlarında, çalışanların giydiği kıyafetlere farklı teknolojiler entegre ederek onların sağlığı ve güvenliği için bir ürün geliştirmek ve fabrikalarda daha verimli ve izlenebilir bir ortam kurmak üzere hedef belirledi. Mercedes-Benz tarafından start-up’lara yönelik düzenlenen yarışmada giyilebilir teknoloji alanındaki proje ile birinciliği kazanan Thread in Motion kurucuları, iletken iplik teknolojisini temel alarak ürettikleri ve işletmelerde hata yapmayı önlemeyi ve verimliliği artırmayı hedefledikleri akıllı eldiveni geliştirerek kısa sürede önemli yatırımlar almayı başardılar.

Otomotiv sektörüyle başlayan yolculuklarının, lojistik ve pek çok farklı sektöre verdikleri hizmetler ile devam ettiğini belirten TIM’in kurucusu ve CEO’su Kadir Demircioğlu, “Otomotivden lojistiğe pek çok farklı dünya markasının ülkemizde üretim yapabiliyor olması ve bizim ürün ve teknolojilerimizi burada geliştirmemiz bizler için çok büyük bir avantaj. Ayrıca, Türkiye’nin mühendislik ve üretim alanındaki bilgisi, deneyimi ve tecrübeleri Thread in Motion’ı kurduğumuz günden itibaren hızla ilerleyebilmesine olanak sağladı. Yüzde yüz Türk şirketi olarak, Türk mühendisler tarafından geliştirilen teknolojiyi bugün 6 farklı sektörde, 35 ülkede, global şirketler de dahil olmak üzere 200’den fazla müşteriye sunuyoruz. Geliştirdiğimiz giyilebilir teknoloji ürünleriyle otomotiv, perakende, lojistik, üretim ve e-ticaret gibi sektörlere özel operasyonel verimliliği artıran çözümler geliştiriyoruz.” dedi.

TIM olarak her endüstride operasyonel süreçleri insanın hata payını azaltıp, izlenebilirliği artırmaya odaklandıklarını belirten Demircioğlu, “Yola çıktığımız ilk günden beri geliştirdiğimiz akıllı eldivenler ile özellikle insanın aktif rol aldığı lojistik ve üretim süreçlerinde giyilebilir teknolojinin gücünü kullanarak hata yapılmasını engellemeyi ve verimliliklerini artırmayı hedefledik.” şeklinde konuştu.

Otomotiv sektöründe dünya devi birçok marka ile birlikte başarılı projelere imza attıklarını ifade eden TIM Kurucu Ortağı ve CEO’su Demircioğlu, yükselen ve büyüyen bir sektör olan lojistik alanında da giyilebilir teknolojiler aracılığı ile süreçleri daha hızlı ve verimli hale getirmek üzere çalıştıklarını vurguladı.

 

TIM’in Endüstri 5.0’a insan merkezli yaklaşımı

Endüstri 5.0 kavramının işletmeler üzerindeki etkisine de değinen Demircioğlu, TIM’in bu dönüşüm sürecinde nasıl bir rol oynadığını açıkladı. İnsan merkezli yaklaşımın önemine vurgu yapan Demircioğlu, “Otomasyonu ve insan emeğinin değiştirilmesini vurgulayan önceki aşamaların aksine, Endüstri 5.0, üretim süreçlerini iyileştirmek için hem insanların hem de makinelerin güçlü yönlerinden yararlanmayı amaçlıyor. Örneğin, makineler tekrarlayan ve tehlikeli görevleri yerine getirebilirken, insanlar üretimi optimize etmek için gerekli olan yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini sağlayabilir. Bu iş birliği, hem tüketicilere hem de şirketlere fayda sağlayan daha verimli ve etkili bir üretim süreciyle sonuçlanır. Endüstri 5.0 aynı zamanda çalışanlara beceri kazandırmak için fırsatlar sunuyor. Makineler tekrarlayan ve tehlikeli görevleri üstlendikçe, çalışanlar bu makineleri çalıştırma, bakımını yapma ve ayrıca makineler tarafından üretilen verileri yönetme konusunda eğitilebilir. Bu, daha yüksek vasıflı ve çeşitlendirilmiş bir iş gücüne ve otomasyonun önceki aşamalarına göre daha az işten çıkarmaya yol açabilir.” dedi.

TIM’in çeviklik, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik gibi Endüstri 5.0’ın getirdiği fırsatları işletmelere taşıdığını belirten Demircioğlu, Türk sanayisinin bu dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynadığını ve TIM’in yerli sanayicilere büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.

TIM’in ürün ve hizmetlerine odaklanarak, işletmelerin operasyonlarında iyileştirme sağladığına değinen Kadir Demircioğlu, geliştirdikleri çözümlerin, işlemleri hızlandırma, sipariş işleme ve üretim sürelerini kısaltma, manuel süreci azaltma, hatalı montajı önleme, genel doğruluk ve müşteri memnuniyetini artırma gibi konularda önemli katkılar sağladığını belirtti. Bunun yanı sıra, TIM’in operasyonel maliyetleri azaltma, dolaylı gelir etkisi, operasyonel mükemmellik oranı, tedarik zinciri kararlılığını iyileştirme ve sevkiyat zamanlamasını optimize etme gibi avantajları da olduğunu vurgulayan Demircioğlu ayrıca, takt süresini azaltma ve düşük yatırımlarla hızlanma süreci gibi konularda da şirketin katkılarını paylaştı.

TIM yeni ürünleri Vega, Vega-X ve CONWO ile hedeflerini büyüttü

2021 yılında piyasaya çıkardığı ve insanın aktif rol aldığı üretim ve lojistikte giyilebilir teknolojinin gücünü kullanarak hata yapmayı önlemeyi ve verimliliği artırmayı hedefleyen bir önceki akıllı eldiven modelleri ile önemli ihracat rakamlarına ulaştıklarını aktaran Demircioğlu, TIM’in başarılarına ve vaka çalışmalarına da değinerek, şirketin müşterileriyle birlikte nasıl değer yarattığını gösterdi. TIM’in geliştirdiği akıllı eldivenler Vega ve Vega-X ile yeni bir süreci başlattıklarını aktaran Demircioğlu, yeni ürünleri ile insan kaynaklı hataları sıfıra indirerek, müşterileri için verim ve kazancı maksimum seviyeye çekmeyi hedeflediklerini vurguladı. Vega ve Vega-X ürünleri ile müşterilerinin yüzde 50 zaman kazanımı sağlayacaklarını ifade eden Demircioğlu, iletken iplik teknolojisi ile ergonomik tasarıma sahip yeni ürünlerinin; görüntü işleme teknolojisi ile hatayı minimuma indirdiğini, tak-çalıştır (plug&play) özelliği ve uzun batarya ömrü sayesinde kolay ve uzun süreli kullanım sunduğunu ve Bluetooth ve WiFi/LoRa bağlantıları sayesinde bir tesisteki tüm cihazlarla gerçek zamanlı ve etkili iletişim sağladığını ve görsel, işitsel ve dokunsal geri bildirim sağladığını aktardı.

Giyilebilir teknolojilerin yanı sıra, bu teknolojilerle entegre çalışan veri analiz platformu CONWO ile öngörüsel tahminleme metodu ve algoritmalar kullandıklarını aktaran Demircioğlu, bu sayede süreçlerin daha sağlıklı ve sorunsuz ilerlemesi adına karar verici mekanizmalara yol gösterdiğini belirterek “Akıllı eldivenlerimiz operasyonel verileri depolarken, geliştirdiğimiz yazılım platformu bu verileri analiz ederek ilgili tüm süreçlerin optimizasyonuna olanak sağlıyor. Şirket olarak vizyonumuz da bu farklı alanlardaki veri akışlarını kullanarak, bir Büyük Veri (Big Data) şirketi konumuna gelmek.” dedi.

 

Demircioğlu: “Türkiye’nin Unicorn’larından biri olmayı hedefliyoruz”

Gelecek vizyonuna odaklanarak, TIM’in “Mümkün olanın ötesine geçmeye hazır mısınız?” sloganıyla işletmelere ve endüstriyel ortaklarına mevcut teknolojinin ötesinde bir gelecek sunmaya devam edeceğini belirten TIM Kurucu Ortağı ve CEO’su Kadir Demircioğlu, TIM’in yüzde yüz yerli bir şirket olarak ülke sınırlarını aşarak dünya genelinde büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Bu hedef doğrultusunda çalıştıkları ülke sayısını 35’e çıkardıklarını belirten Demircioğlu, katma değerli teknolojik ürünlerimizle sağladığımız ekonomik faydayı artırmak için yenilerini geliştirmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu doğrultuda henüz çok genç bir şirket olmalarına rağmen Türkiye’de ve uluslararası platformda elde ettikleri başarılarla şirketin önemli bir ivme ile büyüdüğünü vurgulayan Demircioğlu, şirketin bugüne kadar önde gelen yatırımcılardan aldığı toplam yatırım miktarının, TIM’in güvenilirliğini ve büyüme potansiyelini işaret eden bir gösterge olduğunu ifade etti. Demircioğlu ayrıca, TIM’in yerli ve yabancı iş birlikleriyle şirket değerlemesini artırarak Türkiye’nin Unicorn’larından biri olmayı hedeflediklerini de ifade etti.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu