Son DakikaTürkiye Gündemi

Yeni Varlık Barışı düzenlemesi yayınlandı

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan, yurt içinde sadece kayıtlı olmayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve öteki ana para piyasası araçlarının yurda getirilerek ulusal ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni Varlık Barışı düzenlemesinin bilgileri belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca hazırlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Bildiri, Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında yürürlüğe girdi.

Buna göre, gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan mevcut varlıklar, 5 Temmuz 2022-31 Mart 2023 döneminde bankalara yada aracı kurumlara bildirilebilecek. Gerçek ve tüzel kişilerce, varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

Varlıkların 3 ay süre içerisinde Türkiye’ye getirilmesi gerekecek

Bildirime mevzu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka yada aracı kurumlarda mevcut ya da yeni oluşturulan bir hesaba aktarma edilmesi gerekecek.

Yurt dışında bulunan sadece kapsama girmeyen taşınmaz benzer biçimde varlıkların 31 Mart 2023’e kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek söz mevzusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkün olacak.

Bildirimi erken yapanlar daha azca vergi ödeyecek

Bildirilen varlıkların kıymeti üstünden yüzde 3’e kadar vergi ödenecek sadece eylül sonuna kadar meydana getirilen bildirimlerde varlıkların kıymeti üstünden yüzde 1, ekim-aralık döneminde meydana getirilen bildirimlerde yüzde 2, Ocak-Mart 2023 dönemindeki bildirimlerde ise yüzde 3 vergi alınacak.

Yurt dışından getirilen varlıklar banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda minimum bir yıl tutulursa ödenen vergi bildirim sahiplerine iade edilecek.

Yurt dışındaki söz mevzusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi yada Türk vatandaşı olmak benzer biçimde bir zorunluluk aranmayacak, Varlık Barışı kapsamında hepimiz varlıklarını bildirime mevzu edip ülkeye getirebilecek.

Yurt içi varlıklar da beyan edilerek kayıtlara alınabilecek

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer almayan yurt içindeki para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil, öteki menkul kıymetler ve taşınmazlarını vergi dairesine beyan ederek kayıtlarına alacak ve değerleri üstünden yüzde 3 vergi ödeyecek.

Yükümlü olmayanlar ise varlıklarını banka yada aracı kurumlara yatırmak suretiyle tevsik edecek ve varlıkların kıymeti üstünden yüzde 3 vergi ödeyerek Varlık Barışı uygulamasından faydalanabilecek.

Şirketlerin kendi adlarına olmayıp kanuni temsilcileri, ortakları yada vekilleri adına görünen yada bunlar dışındaki kişilerce tutum edilen varlıklar da bildirime yada beyana mevzu edebilecek.

Ortaklar tarafınca beyan edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden harç alınmayacak.

Varlık Barışı uygulaması kapsamında ortaklar adına görünen taşınmazlardan işletme adına beyan edilerek işletmeye devredilmesi elden çıkarma sayılmayacak ve kıymet artış kazancı hesaplanmayacak.

Bildirilen yada beyan edilen varlıklar defter tutan mükellefler tarafınca bildirim yada beyan zamanı itibarıyla kanuni defterlere kaydedilecek.

Bilanço esasına gore defter tutan mükellefler, bu madde hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte hususi fon hesabı açacak ve bu fon hesabı bildirim yada beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilemeyecek, ana paraya ilave haricinde başka bir amaçla kullanılamayacak.

Özgür meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına gore defter tutan mükellefler, söz mevzusu kıymetleri defterlerinde ek olarak gösterecek. Bildirime ve beyana mevzu olan varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak. Bu varlıklar bildirim yada beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla vergiye doğal olarak kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar, beyan ve tarh edilen verginin ödenmesi dışındaki öteki şartlar aranmaksızın madde hükümlerinden yararlanabilecek. Bunlar tarafınca taşınmaz dışındaki varlıkların en geç beyan zamanı itibarıyla banka yada aracı kurumlara yatırılmak suretiyle tevsik edilmesi mecburi olacak.

Düzenleme kapsamında bildirim ve beyanlardan hareketle hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu