Türkiye Gündemi

Sağlık-Sen Yönetmeliğin İptali İçin Yargıya Gidiyor

BAŞKAN EKREM ÖZDEMİR: ADALETİN SAĞLANMASI ADINA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir,  ek ödeme yönetmeliğinde düzeltilmesi gereken hususlar olduğuna dikkat çekerek, bazı hususların iptali ile ilgili yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Sağlık-Sen, ek ödeme yönetmeliğinde düzeltilmesi gereken bazı hususlar için yargı yoluna gidiyor. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yer alan adaletsiz ve ayrımcılık içeren hususların iptali ve değişikliği için yargı yoluna gidilecek ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulacaktır” dedi.

Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Sağlık-Sen olarak ücret adaletinin sağlanması adına yıllardır mücadelesini verdiğimiz tavan oranlarının artırılması, mahsuplaşmanın kaldırılması, ek ödemelerin merkezi bütçeden yapılması, havuzların ayrılması, ek ödemelerin SUT kapsamı dışına çıkarılması ve kangrene dönüşen performans sistemine son verilmesi taleplerimiz bir bir hayata geçmiştir.

Üniversite hastaneleri için de ek ödeme yönetmeliği bir an önce çıkarılmalı.

Taban ödeme hesaplamasında kullanılan katsayılar yeniden düzenlenmeli.

Taban ödeme tablolarında (Ek-3A – Ek-3B) hekim dışı personelin katsayıları 0,50 puan artırılmalı. Tavan ek ödeme oranlarının da yüzde 50 oranında artırılması için kanuni düzenleme yapılmalı.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında (il, ilçe sağlık müdürlüğü, TSM, entegre hastaneler, 112 acil sağlık hizmetleri, halk sağlığı laboratuvarı) teşvik ek ödeme verilmeli ya da taban oranları artırılmalı.

Yönetmelikte kapsam dışı bırakılan Bakanlık merkez teşkilatı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda çalışanlar ek ödeme kapsamına alınmalı.

Profesör, doçent ve yan dal uzman hekimlerinin taban ek ödeme oranları diğer uzmanlardan yüksek olmalı.

Birinci basamakta hesaplanan taban ek ödemeyi negatif etkileyen maddenin ilgili bölümü iptal edilmeli.

Dönem ek ödeme katsayıları öngörülebilir ve emeğin karşılığını gösterir düzeyde olmalı.

Artırımlı ödeme yapılacak hizmet sunum alanları emek/değer odaklı olarak gözden geçirilmeli ve katsayıları ona göre düzenlenmeli.

Tavanları çok düşük kaldığı için taban ödeme dahi alamayan GİH ve YH sınıfları ile lise mezunlarının tavan uygulamasına son verilmeli.

Aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik ödeme oranları artırılmalı.

Ek-3B tablosunda halk sağlığı laboratuvar sorumlularına yer verilmeli ve hakkaniyetli bir katsayı tanımlanması yapılmalı.

4/C’den 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçen personel açısından yeni yönetmelik ücret kaybına yol açtı. Bu çalışanların da teşvik ek ödemeden yararlanması sağlanmalı.

Araştırmacıların, 375 sayılı KHK kapsamında ki hakları korunarak ek ödemeden yararlanması sağlanmalı.

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı personeli ile Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü personeli 209 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmeli.

Merkezde ve taşrada görev yapan eczacılar arasındaki ücret dengesi sağlanmalı. Hastane ve kurum eczacılarının katsayıları artırılmalı.

Teşvik ödemede bazı birim sorumlularına getirilen katsayı artışı, tüm birim sorumlularını kapsamalı.

Sertifika sahiplerine verilen ilave katsayılar, aynı işin diplomasına sahip çalışanlara da verilmeli.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yer alan ‘disiplin cezası alanların ek ödemelerinden kesinti yapılacağına’ dair maddeler iptal edilmeli.

Aynı branşlar/meslekler için hastane/kurumlar arası ücret farklılıkları dengelenmeli.

Taban ödeme hesaplamasında “aktif çalışma gün katsayısı” çarpanı kaldırılmalı.

Yıllık izin ve şua izni çalışılmış gün sayılmalı.

Ek ödeme için heyet raporlarının, hakem hastaneye gönderilip gönderilmeyeceği hususu açıklığa kavuşturulmalı.

Merkezden yapılan ek ödeme hesaplama detaylarına dair şeffaf, açıklayıcı ve net bir rehber yayınlanarak sahadaki uygulama hatalarının önüne geçilmeli.

Banka promosyon anlaşmalarının günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak revize edilmesi için ilgili kurumlarla temaslar devam etmektedir.

Sağlık-Sen olarak bundan sonra da yapılan bu düzenlemelerin çalışanların ücretlerine hakkaniyet odaklı yansıması ve dağılımda adaletin sağlanması adına mücadeleye devam edeceğiz.”

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu